Синицюан – По-малкият, груб и експлозивен брат на тай чи чуан и багуаженг (Видео)(Част втора)

Синицюан – По-малкият, груб и експлозивен брат на тай чи чуан и багуаженг (Видео)(Част втора)

Синицюан използва 12 ясно изразени животински стила техники, които присъстват във всички региони и фамилни школи и направления на бо ...

Синицюан – По-малкият, груб и експлозивен брат на тай чи чуан и багуаженг (Видео)(Част първа)

Синицюан – По-малкият, груб и експлозивен брат на тай чи чуан и багуаженг (Видео)(Част първа)

Синицюан (Xingyiquan), синикуан или син-и е едно от трите основни китайски „вътрешни” бойни изкуства от школата Вуданг, наред с тайд ...

Багуаженг – „Дланта на Осемте триграма” използва цялата мощ на духа (Видео)

Багуаженг – „Дланта на Осемте триграма” използва цялата мощ на духа (Видео)

Багуаженг (Bаguаzhаng) е едно от трите основни китайски бойни изкуства (останалите две са Тайдзикуан и Синицюан) на школата Вуданг – ...