Кук Сул Вон – Когато мекотата означава мощ и сила и още за корейската Хармония на водния кръг (Видео)

Кук Сул Вон – Когато мекотата означава мощ и сила и още за корейската Хармония на водния кръг (Видео)

Кук Сул Вон (Kuk Sool Won), по-популярна със съкратеното си название Кук Сул (Kuk Sool), е всеобхватна система от бойни изкуства, ст ...

Луча Канария – бойният стил на  най-ранните известни коренни жители на Канарските острови

Луча Канария – бойният стил на най-ранните известни коренни жители на Канарските острови

Луча Канария (Lucha Canaria) представлява традиционен стил на борба, чийто произход се свързва с красивите Канарски острови в Атлант ...

Джиу Джицуто от Бразилия (Част първа)

Джиу Джицуто от Бразилия (Част първа)

Бразилското джиу джицу е бойно изкуство основано на ръкопашния бой, като за разлика от събратята си, включва много техники за контро ...

Ескрима и кали – бойният дар на Филипините (Част трета)(Видео)

Ескрима и кали – бойният дар на Филипините (Част трета)(Видео)

Терминът Ескрима произлиза от испанската дума esgrima, т. е. "бия се с меч". Арнис пък е опростено от израза arnés de mano, което па ...

Каларипаяту – Бойното учение на хиндуистките богове (Част втора)(Видео)

Каларипаяту – Бойното учение на хиндуистките богове (Част втора)(Видео)

(Продължение от Първа част) Тренировки Всяка тренировка започва с докосване на земята и челото с дясна ръка, в знак на уважение – ...

Дефендо – Канадската система за самоотбрана с елементи на джиу джицу и кикбокс (Видео)

Дефендо – Канадската система за самоотбрана с елементи на джиу джицу и кикбокс (Видео)

Дефендо (Defendo) е бойно изкуство, разработено като система за самоотбрана за нуждите на органите на реда от родения във Великобрит ...

Кокондо – „Пътят на миналото и настоящето” следва 7-те принципа на Бушидо (Видео)

Кокондо – „Пътят на миналото и настоящето” следва 7-те принципа на Бушидо (Видео)

Кокондо (Kokondo) или кокондо карате, е хибридна система за самозащита, силно повлияна от джуджуцуто и каратето, която комбинира ест ...

Джиу Джицуто от Бразилия (Част втора)

Джиу Джицуто от Бразилия (Част втора)

Продължение от Първа част… Основните цели на Бразилското джиу джицу Бойците, използващи бразилското джиу джицу, имат за основна за ...