Нинджитцу – шпионското бойно изкуство на японските нинджи

Нинджитцу – шпионското бойно изкуство на японските нинджи

Нинджитцу(Ninjutsu) е комбинирано японско бойно изкуство, което се е използвало конкретно за целите на шпионажа. Този стил е бил пра ...

Лердрит – запазената марка на тайландската кралска армия

Лердрит – запазената марка на тайландската кралска армия

Лердрит ("Lerdrit"), в буквален превод - „екстремна сила“, е бойно изкуство, което по традиция се преподава и използва най-вече от п ...